Erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Golvläggning
 • Innertak
 • Väggbyggnad
 • Flytspackling
 • Renovering möbler
 • Listning
 • Målning ute/inne
 • Tapetsering och grundarbete
 • Köksbyte
 • Plattsättning
 • Dörrbyte/Justeringar
 • Trädäck
 • Uterum
 • Skärmtak
 • Staket/Plank
 • Carport
 • Hängrännor/avvattning
 • Fasad/vindskivor
 • Tilläggsisolering
 • Montering hyllor/skåp
 • Mindre utbyggnader
 • Samt mycket mycket mer.....
Servicebilen
Köksö med förvaring istället för traditionellt köksbord skapar utrymme.
Det enkla är ofta bäst...
Gammalt möter nytt...